Đầu Đọc Thẻ Cảm Ứng Proximity

Đầu đọc thẻ cảm ứng proximity Card Prox-ID II do SHP Technology cung cấp được thiết kế và sản xuất với các linh kiện chất lượng cao sản xuất tại Malaysia. Đọc được các loại thẻ cảm ứng Proximity tần số 125 Khz

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?