Máy dập nổi thẻ Datacard CE840

Kế thừa hai dòng máy chuyên chỉ dập nổi thẻ của hãng Entrust Datacard là DC150i với công suất thấp và DC280p với công suất dập nổi tốc độ cao. Hãng Entrust Datacard cho ra đời sản phẩm cạnh tranh và tiện ích tích hợp khả năng in màu 02 mặt tự động, dập chìm thẻ mặt trước/sau, dập nổi thẻ với bộ ký tự dập nổi gồm 75 ký tự có phủ nhũ lên ký tự đã được dập nổi trên thẻ.