Tag Archives: yahoo

Yahoo chính thức bán thương hiệu, đổi tên thành Altaba

Yahoo chính thức bán thương hiệu đổi tên thành Altaba Một trong những công ty

Yahoo khai tử Messenger vào ngày 05/08/2016

Sau thời điểm trên, người dùng sẽ không thể đăng nhập, gửi tin nhắn hay

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?