Thẻ Từ Trắng

Mã Sản Phẩm Thẻ Từ Trắng
Kích Thước CR80: 85,6mm x 54mm x 0.76mm

Thẻ từ trắng là thẻ nhựa trắng, có gắn dải từ (Hico – Loco) mặt sau thẻ và được làm từ chất liệu nhựa PVC hoặc PET. Có nhiều loại phôi thẻ khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn tuỳ theo các chương trình phát hành thẻ của mình.

Thẻ thường được dùng cho các thiết bị phát hành thẻ nhanh chóng như: Máy in thẻ, Máy dập nổi thẻ,…

var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='//embed.tawk.to/57131a9875b8ccf855f693f7/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();