Đầu Đọc Thẻ Từ MR800

Đầu đọc thẻ từ MR800 do SHP Technology cung cấp được thiết kế và sản xuất với các linh kiện chất lượng cao. Đầu đọc phù hợp với tiêu chuẩn ISO 7810-1813, khả năng đọc được 2 hướng.