Đầu Đọc Thẻ Cảm Ứng Proximity

Đầu đọc thẻ cảm ứng proximity do SHP Technology cung cấp được thiết kế và sản xuất với các linh kiện chất lượng cao sản xuất tại Malaysia. Đọc được các loại thẻ cảm ứng Proximity tần số 125 Khz.