Đầu đọc thẻ thông minh ACR1252U

Đầu đọc thẻ thông minh ACR1252U phát triển dựa trên công nghệ không tiếp xúc chuẩn tần số 13,56 Mhz. Với chức năng ghi đọc hỗ trợ tiêu chuẩn thẻ thông minh ISO 14443 Type A & B dành cho thẻ Mifare, Felica và chuẩn ISO/IEC 18092 dành cho 4 dạng thẻ NFC.